אתר ניהול התוכן

אתר ניהול התוכן מאפשר שינוי והכנה מראש של תכנים לשידור, בצורה אינטואיטיבית ופשוטה.